Headerafbeelding

Our story

Chapter Green is een duurzame beweging voor zowel de kapper als de consument. Duurzaamheid gaat namelijk verder dan een haarproduct. Verschillende samenwerkingen met organisaties en bedrijven op andere vakgebieden en andere expertises willen wij combineren, zichtbaar maken en laten beleven. Dit via de evenementen en kennis op onze site. Dit alles met het doel dat er een community ontstaat van partners, kappers en consumenten die bewuster denken, leven en ervaringen delen.

Bewustwording

Chapter Green is ontstaan uit een behoefte naar bewustwording. Jarenlang zijn wij eigenaar geweest van een prachtige kapsalon. Onze kapsalon bevatte veel medewerkers, filialen en zelfs een eigen opleiding. Alles stond in het teken van groeien, in het kappersvak en onze onderneming.

In deze jaren hebben we veel ervaring opgedaan en veel geleerd. Zo hebben we geleerd wat wel werkt, maar ook wat er zeker niet werkt.  Dit hebben we bereikt door in contact te komen met alle facetten van het ondernemerschap/kappersvak. Op enig moment ging gezondheid parten spelen, problemen zoals kapperseczeem en ademhalingsproblemen. Naast de groei op zakelijk aspect, hebben we een groei doorgemaakt als persoon. Zo zijn we ouders mogen worden van Pleun, Pom, Finn en Floor. Ouderschap brengt gevoelsmatig een enorme verantwoordelijkheid met zich mee.

Bewustwording”; duurzaamheid, gezondheid en het besef dat ook wij medeverantwoordelijk zijn voor een beter milieu heeft ons aan het denken gezet.

Verandering

Dankzij deze geschiedenis zijn wij op een totaal andere manier in het leven gaan staan. We hebben veel productkennis over ingrediënten, de werking en veiligheid daarvan. Met deze kennis en ervaringen hebben we ons een doel gesteld:

Een beweging te weeg brengen in de haar en huid cosmetica branche waardoor kappers en consumenten zich meer bewust worden van hun keuze en de vergaande consequenties daarvan.

Ook jouw bewuste keuze kan in het grote geheel enorme veranderingen teweeg brengen.

What is your story? Join the movement!

Chapter Green - Richard & Judith

© 2023 Chapter Green - Green Company

Created by